Bakkersproducten, banketbakkerij, pasta

Bij het maken van bakkers- en banketbakkersproducten en pasta, moet de gebruikte perslucht aan hoge eisen voldoen. Het totale gehalte aan olie en vuildeeltjes moet beter zijn dan Class 1 tot DIN ISO 8573. Ook producenten moeten aan een hoge standaard voldoen. Vervuilde perslucht kan terechtkomen in voedsel, flessen of verpakkingsmateriaal. Aan deze situaties is een groot economisch risico verbonden.

Mogelijke toepassingen

Etiketteren

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 4 1 Ja
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

Verpakking

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 4 1 Ja
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling