Brouwerijen

In brouwerijen wordt perslucht gebruikt in maar liefst vijf verschillende toepassingen. In vier van de vijf situaties, komt de perslucht in direct contact met levensmiddelen, waardoor de lucht aan de hoogste zuiverheidseisen moet voldoen: het restoliegehalte moet beter zijn dan Class 1. Olievrije perslucht wordt ook als besturingslucht voor ventielen gebruikt (in de brouwerij, of bij het vullen van flessen en fusten). Steriele lucht wordt gebruikt voor mestbeluchting en hevelwerking. Perslucht wordt ook gebruikt om mee schoon te maken: in de vorm van spoelgas blaast het CO2 uit de tanks. Bij de laatste stap, wanneer de kroonkurken op de flessen worden geplaatst, is er geen steriele perslucht nodig. Hier kan normale perslucht worden gebruikt.

Mogelijke toepassingen

Flessen afvullen

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 4 1 Ja
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

Etiketteren

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 4 1 Ja
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

Verpakking

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 4 1 Ja
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

Flessen sorteren

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 2 4 1 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

PROOST!

Het bier vloeit rijkelijk met BOGE

Reference Black Sheep Brewery Project Perslucht voor het vullen van brouwerijfusten Toepassing van producten

Naar het project