Computerelektronica

Technologisch geavanceerd gereedschap is van cruciaal belang bij het produceren van electronica. Omdat er in veel van de productiestadia binnen de computerindustrie olievrije, droge perslucht nodig is, zijn er iedere dag grote hoeveelheden perslucht nodig. Deze perslucht wordt onder andere gebruikt voor het pneumatische vervoer van onderdelen, of voor de besturing van gevoelige ventielen.

Mogelijke toepassingen

Stuurlucht

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 1 1 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

Proceslucht

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 4 1 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling