Fruit, groenten en kant-en-klaarmaaltijden

Fruit, groenten en kant-en-klaarmaaltijden moeten zo vers mogelijk worden verwerkt en geconserveerd. Hiervoor wordt een beschermende stikstofatmosfeer gecreëerd met behulp van olievrije perslucht. Het is belangrijk om olievrije perslucht van hoog niveau te hebben, zodat het voedsel tijdens het snijden en bereiden niet in contact komt met olieresidu. Olie in de bereiding van levensmiddelen brengt niet alleen de kwaliteit van de producten in gevaar, maar ook de gezondheid van de consumenten.

Mogelijke toepassingen

Etiketteren

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 4 1 Ja
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

Verpakking

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 4 1 Ja
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling