Geraffineerde aardolieproducten

In veel minerale verwerkingstoepassingen wordt gebruik gemaakt van perslucht. De kwaliteit van de perslucht is vooral belangrijk wanneer deze in direct contact komt met de processen. Kwaliteitsstandaarden zijn vooral in de high tech-industrie zeer hoog. Ons brede productassortiment voldoet aan alle strenge eisen voor olievrije en volledig betrouwbare perslucht.

Mogelijke toepassingen

Stuurlucht

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 5 4 2 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

Proceslucht

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 3 4 1 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling