Kledingindustrie

In de kleding- en stoffenindustrie wordt perslucht vooral gebruikt als energiebron in het productieproces. Het gebruik van olievrije perslucht heeft vele voordelen: het is schoon, niet-giftig en zorgt tegelijkertijd voor grote hoeveelheden energie. De hoge energiedichtheid zorgt voor minder druk op de pneumatische apparaten, waardoor deze meer kracht en snelheid krijgen. De aandrijving van apparaten en gereedschappen wordt makkelijker en daarnaast vergen ze minder onderhoud.

Mogelijke toepassingen

Stuurlucht

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 3 4 2 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

Werklucht

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 3 4 2 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling