Landbouw en veeteelt

De behoefte aan perslucht in de landbouw en veeteelt is de afgelopen jaren sterk gestegen. Het wordt in de landbouw gebruikt als besturingslucht of om apparatuur mee schoon te maken. Het wordt ook gebruikt in de voedselvoorziening en de aandrijving van biogasinstallaties.

Mogelijke toepassingen

Pneumatiek

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 2 4 1 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling