Overige mijnbouw

Compressors worden in de mijnbouw ingezet voor verschillende doeleinden, onder verschillende omstandigheden. Ze worden ook ingezet om apparatuur mee te reinigen. Perslucht wordt gebruikt om signalen over te dragen en om stikstof te produceren. Ademluchtcompressors verzekeren u ondergronds van een goede toevoer van ademlucht.

Mogelijke toepassingen

Werklucht

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 7 4 4 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Ademlucht

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 2 1 Ja
Voor ademluchttoepassingen zijn er conform ISO 8573-1:2010 geen bepalingen.