Ziekenhuizen / medische apparatuur

Sinds 2009 wordt perslucht in ziekenhuizen gekwalificeerd als medicijn, waarvoor het ziekenhuis of de apotheker verantwoordelijk is. Zowel de grote hoeveelheden die nodig zijn, als de hoge vereiste zuiverheid van de medische persluchtfilters, vormen een grote uitdaging voor ziekenhuizen. De lucht moet volledig olievrij zijn en moet voldoen aan de standaarden van Ph. Eur..

Mogelijke toepassingen

Medische persluchtinstallaties

De kwaliteitseisen voor medische perslucht zijn gedefinieerd in de norm DIN EN ISO 7396-1.

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling

Technische persluchtinstallaties

De hier aangegeven reinheidsklassen zijn aanbevelingen conform VDMA 15390 resp. aanbevelingen van BOGE.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 3-4 1 Nee
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1:2010

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling