Boge Connect in detail

donderdag, september 5, 2019

Boge connect maakt een duidelijke visualisatie van alle gegevens mogelijk en vermindert de administratieve inspanningen voor dealers enorm.

boge connect

Het BogeConnect-servicetool is afgestemd op de volledige levenscyclus van een compressor, van de gedeeltelijk gedigitaliseerde inbedrijfstelling over de uitgebreide opvolging, tot de servicefuncties en het automatisch genereren van optimalisatiesuggesties. Alle belangrijke bedrijfsparameters worden vastgelegd, bewaakt en gevisualiseerd zonder papier. BogeConnect vervangt de oude beperktere Airstatus en zal standaard beschikbaar zijn op alle schroefcompressoren vanaf 45 kW (vanaf S61-3).

 

Voor de efficiënte en toekomstgerichte werking van persluchtsystemen zijn intelligente analyse- en optimalisatieopties van fundamenteel belang. Boge de persluchtexpert biedt daarvoor uitgebreide diensten aan. De momenteel beschikbare Boge-Airstaus optie omvat een analyse, besturing en evaluatie van maximaal 32 componenten van een persluchtsysteem. De gegevens zijn bijna in realtime beschikbaar. Met de ontwikkeling van de BogeConnect-servicetool gaat het familiebedrijf uit Bielefeld een stap verder. Met de bijbehorende app biedt de tool een ideale basis voor het netwerken van intelligente systemen en is daarmee een belangrijke bouwsteen voor Industrie 4.0-processen

 

Boge connect maakt een duidelijke visualisatie van alle gegevens mogelijk en vermindert de administratieve inspanningen voor dealers enorm. De servicefunctie begeleidt de machine gedurende de hele levenscyclus. Bij conventionele inbedrijfstelling verzamelt de dealer bijvoorbeeld gegevens van het typeplaatje en andere systeemparameters en zet deze vaak handmatig over naar kant-en-klare documenten. Boge Connect maakt inbedrijfstelling sneller, eenvoudiger en papierloos. De fabrikant slaat machinegegevens op in een QR-code en bevestigt deze aan de machine. De Boge-connect-app scant de QR-code en stelt onmiddellijk alle relevante gegevens digitaal beschikbaar. Bovendien ondersteunt de servicetool  het onderhoud van de compressoren. Tijdig en voordat onderhoud nodig is, ontvangt de verantwoordelijke servicemedewerker een melding per sms of e-mail. Dit laat voldoende tijd over om machineonderdelen opnieuw te bestellen, onderhoudsaanbiedingen te maken en een afspraak met de klant te regelen.

 

Onderhoudsintervallen, inbedrijfstellingsgegevens en andere informatie worden opgeslagen in een digitaal machinebestand, dat overal toegankelijk is via een met een wachtwoord beveiligde login. Bovendien kan de werknemer een machinespecifieke checklist gebruiken om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

 

Garantie en toegang op afstand

Alle belangrijke bedrijfsparameters worden vastgelegd, bewaakt en gevisualiseerd via BogeConnect. De service kan zowel voor een compressor als voor een systeem met meerdere compressoren worden gebruikt. Als er voor meerdere compressoren een  servicecontract wordt afgesloten , dan worden dezein kleur op een digitale kaart, bvb Google Maps, zichtbaar. Dit maakt op het eerste gezicht duidelijk welke compressor optimaal wordt bediend, groen, waar onderhoud moet worden uitgevoerd, oranje of waar een storing is, rood. Alle machines die met de servicetool zijn uitgerust en waarbij door de klant toegang wordt verleend, hebben altijd een garantie van drie jaar*. Dit omvat een gekwalificeerde service door gecertificeerde servicemonteurs, evenals het gebruik van originele slijtonderdelen en bedrijfsmiddelen.

 

Als de klant rapporteert vanwege een machineprobleem, kan de servicetechnicus onmiddellijk alle machinegegevens weergeven via de tool. Het nieuwe serviceprogramma leidt dus tot efficiëntere technische ondersteuning. De externe toegangsfunctie biedt, als de klant daarmee instemt, de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot het systeem, bijvoorbeeld om parameters te wijzigen of een software-update uit te voeren.

 

*vraag naar de voorwaarden

 

Slimme oplossing

In het huidige tijdperk van toenemende digitalisering en “internet of things” zijn er naast de eenvoudige analyse van gegevens, extra functies vereist. Deze omvatten bijvoorbeeld de nauwkeurige voorspellingen van het optreden van een potentiële problemen. Dankzij het BogeConnect-portaal kunnen zowel servicetechnici als dealers atijd op basis van de staat van de systemen conclusies trekken: prestatiegegevens worden voortdurend geanalyseerd om lekken te identificeren en potentiële besparingen te identificeren. Door het analyseren van grote en heterogene datasets, zoals een specifieke correlatie van druk, temperatuur, trillingen en andere metrieken, kunnen fouten en operationele afwijkingen vroegtijdig ontdekt worden.

 

Onderhoud van machines kan proactief gebeuren, wat resulteert in minder stilstand. De huidige machinebesturing Focus 2.0 berekent de efficiëntie van het systeem en geeft de verhouding tussen belaste en onbelaste uren weer. Dit geeft direct aan of de machine mogelijk niet correct is gedimensioneerd of onjuist is geïnstalleerd. De analyse vindt automatisch plaats, zonder dat de servicemedewerker de gegevens actief moet weergeven en evalueren. Dit verhoogt de levensduur van het systeem en problemen worden vermeden. De intelligente data-analyse zorgt ervoor dat het systeem altijd state-of-the-art wordt gebruikt.

 

Breeder toepassingsbereik

Alle schroefcompressoren met een vermogen van 45 kW of meer zullen vanuit de fabriek standaard uitgerust worden met de nodige hardware. Bestaande compressoren of kleinere modellen met Focus 2.0 sturing kan achteraf op een eenvoudige manier de BogeConnect ingebouwd worden. De basisfuncties van de BogeConnect - visualisatie, servicemelding en gebruik van de app - kunnen gratis worden gebruikt. Extra functies zoals voorspellend onderhoud, real time persluchtverbruik en pay-per-use kunnen als optie worden geboekt. Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik vande  BogeConnect is een optimale mobiele ontvangst. Boge verbindt het serviceprogramma rechtstreeks met de machinebesturing Focus 2.0 van de compressoren. De gegevensoverdracht vindt plaats via de Modbus TCP- of Modbus RTU-protocollen. De portal maakt het ook mogelijk om producten van derden in het systeem te integreren, met berperkt gebruik van sommige functies.

 

Klassieke win-win-situatie

Boge connect visualiseert niet alleen machinegegevens. De servicetool biedt toegevoegde waarde voor zowel dealers als fabrikanten. Zo verhoogt de continue monitoring met vroege foutmeldingen en proactief onderhoud de planningsbetrouwbaarheid voor de onderhoudstechnicus. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat aan de garantievoorwaarden wordt voldaan. Bovendien profiteert de dealer van de automatische weergave van besparingspotentieel en heeft zo de mogelijkheid om de gebruiker op een zeer efficiënte manier bij te staan. De persluchtexpert krijgt via de gedetailleerde analyses belangrijke informatie over de verdere ontwikkeling van zijn compressoren.