predictivecair

Predictive Maintenance is iets van gisteren. Met de volgende stap Predictivecair is nu zelfs de algemene noodzaak van onderhoud verdwenen. Wat klinkt als een blik in de glazen bol, is speciale software die op basis van doorlopende analyse van gegevens het draaigedrag van de BOGE turbocompressoren in de toekomst prognosticeert. Deze geeft informatie over een mogelijk slechter wordende draaistabiliteit van uw installatie en beperkt het risico van uitval zo tot een minimum. Voor u betekent dat: maximale beschikbaarheid van uw perslucht - op elk moment!

Minimaal risico van uitval - minimale stilstand

Uiteindelijk profiteert u van uiterst effectieve software, die u concreet informatie geeft over het aantal minuten of uren dat resteert voordat de machine met een technisch probleem te maken krijgt. Zo wordt niet alleen het uitvalrisico tot een minimum beperkt, maar kunnen noodzakelijke werkzaamheden nog beter worden gepland - voor een lange levensduur van de machine en bij minimale stilstand.