Waarom melkkoeien staan op scrollcompressoren van BOGE

 • BOGE Scrollkompressor für Melkrobotor

  KLANT

  Herwig Taute Koude- en klimaattechniek

  PROJECT

  Configuratie van automatische melksystemen met fluisterstille, absoluut olievrije scrollcompressoren van BOGE

PROJECTINFORMATIE

Niets is belangrijker dan melkhygiëne…

De uitdaging
Het stalklimaat stelt complexe eisen aan een persluchtinstallatie – niet alleen omdat het om het levensmiddel melk gaat. Natuurlijk, olievrije perslucht is een must, maar hoe zit het met de koeldrogers, die het vocht aan de perslucht onttrekken? Het koper dat zich in deze drogers bevindt, zou sterk te lijden hebben onder de ammoniakhoudende lucht in de stal. En ten slotte was er een acuut plaatsprobleem bij de montage van de ketel.

De BOGE-oplossing
Voor de vele met perslucht ondersteunde productieprocessen bij het melken gebruikt Taute een olievrije BOGE-scrollcompressor van het type EO 4 (Eccentric Oilfree van 4 kW) voor maximaal drie melkrobots. Ter voorkoming van schade en uitval door corrosie wordt de koeldrogermodule simpelweg in een aparte ruimte opgesteld. En voor de oplossing van het plaatsprobleem werd speciaal voor deze toepassing een sterk verkorte onderbouwketel gemaakt.

Het resultaat
Een precies passend persluchtstation dat veilig en efficiënt absoluut olievrije perslucht genereert en dat als voorbeeld fungeert voor alle andere melkrobots van Taute.

  X

  Al bijna 40 jaar levert Herwig Taute moderne oplossingen voor kostenbesparende melkprocessen waarbij perslucht een centrale rol speelt: van het reinigen van de spenen voorafgaand aan het melken en het drogen met perslucht erna via het automatische transport van de melk door een gesloten leidingsysteem naar een koeltank tot de automatische reiniging van de melkinstallatie.

  Koeien houden van stilte
  Melkrobots zijn al jarenlang standaard, omdat de dieren zelfstandig telkens na vijf tot zes uur de installaties aansturen om zich te laten melken. De melkveehouders worden daardoor een stuk minder belast terwijl ook de productiviteit van de dieren stijgt. Hier wordt ook meteen een groot voordeel van de scrollcompressoren duidelijk: hun fluisterstille, zeer trillingsarme loop, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn om heel dicht bij de productielocatie te worden geplaatst. Het belangrijkste argument dat Herwig Taute er jaren geleden toe bewoog alleen nog maar BOGE-scrollcompressoren van het type EO 4 te gebruiken, is evenwel de absoluut olievrije perslucht – onontbeerlijk in de levensmiddelenproductie. Bovendien wist BOGE met een extra korte onderbouwketel een precies passende oplossing te realiseren.


  Het modulaire concept maakt flexibele oplossingen mogelijk
  Waar koeien zijn, bevindt zich ammoniak in de stallucht en dat tast koper aan. Groot risico lopen dan ook de koeldrogers, die het vocht aan de perslucht onttrekken en meestal vast in de compressoren zijn ingebouwd. De koperen onderdelen van de koeldrogers corroderen en lopen steeds meer schade op, naarmate ze langer aan het ammoniakmilieu zijn blootgesteld. Gevolg: het melksysteem valt uit. Dit worstcasescenario bieden BOGE-persluchtsystemen zeer effectief het hoofd, want dankzij hun modulaire opbouw is het mogelijk de koeldroger uit de stalomgeving te halen en in een aparte ruimte onder te brengen.

   

  Meer informatie over Taute Koude- en klimaattechniek:
  http://www.taute.de

Projectverslag lezen